ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สถิติต่าง ๆ ของด่านศุลกากรเบตง
dot
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2560
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2561
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2562
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2563
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2564
dot
หน่วยงานศุลกากรในส่วนกลาง
dot
bulletกรมศุลกากร (ต้นสังกัด)
dot
ศุลกากรภาคที่ 1
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
bulletด่านศุลกากรจันทบุรี
bulletด่านศุลกากรอรัญประเทศ
bulletด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
bulletด่านศุลกากรมาบตาพุด
bulletด่านศุลกากรฉะเชิงเทรา
dot
ศุลกากรภาคที่ 2
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
bulletด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletด่านศุลกากรบึงกาฬ
bulletด่านศุลกากรช่องเม็ก
dot
ศุลกากรภาคที่ 3
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรลำพูน
bulletด่านศุลกากรแม่สอด
bulletด่านศุลกากรเชียงแสน
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
bulletด่านศุลกากรแม่สะเรียง
dot
ศุลกากรภาคที่ 4
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
bulletด่านศุลกากรสงขลา
bulletด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
bulletด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
bulletด่านศุลกากรเบตง
bulletด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletด่านศุลกากรกระบี่
bulletด่านศุลกากรสะเดา
dot
การดำเนินงานและพิธีการศุลกากร
dot
bulletพิธีการส่งออก
bulletพิธีการนำเข้า
bulletระบบการผ่านพิธีการ EDI
bulletพิธีการนำเข้ายานพาหนะส่วนบุคคล
bulletพิธีการนำเข้าของเอกสิทธิ์
bulletพิธีการ A.T.A. CARNET
bulletใบสุทธินำกลับ
bulletการชำระภาษีอากร
bulletการทำบัตร SMART CARD
bulletพิธีการศุลกากรไร้เอกสาร
bulletพิธีการนำเข้าของใช้ในบ้านเรือน
bulletพิกัดศุลกากร
bulletระบบราคาแกตต์
bulletกฎหมายสรรพากร
bulletความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก
dot
เกาะติดข่าว
dot
bulletผู้จัดการออนไลน์
bulletไทยโพสต์
bulletไทยรัฐ
bulletเนชั่น
bulletมติชน
bulletไทยแลนด์เดลี่
bulletคมชัดลึก
bulletเดลินิวส์
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletเนชั่นสุดสัปดาห์
bulletบางกอกโพสต์
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletข่าวสุขภาพ
bulletสยามสปอร์ต
bulletอ.ส.ม.ท.
bulletthailandsportonline
bulletplanetfootball.com
bulletดูทีวีผ่านเน็ตทั่วโลก
dot
ลิงค์นี้ จำเป็น..
dot


กรมศุลกากร (ต้นสังกัด)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
ค้นหาด้วย Google


พิธีการนำเข้ายานพาหนะส่วนบุคคล
1. การนำเข้ายานพาหนะส่วนบุคคลชั่วคราว

         รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือสำราญและกีฬา หรือเรือประมงที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตนเป็นการชั่วคราวและจะส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน 6 เดือนจะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า โดยผู้ที่ประสงค์จะนำยานพาหนะส่วนบุคคลประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือสำราญและกีฬา หรือเรือประมง เข้ามาพร้อมกับตนเองเป็นการชั่วคราวต้องปฏิบัติตามหลักเกณ์และเงื่อนไขที่กรมศุลกากรกำหนดไว้ให้ครบถ้วน

1.1 เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการนำเข้ายานพาหนะส่วนบุคคลชั่วคราว

     (1)  ใบขนสินค้าพิเศษและมีสำเนา 5 ฉบับ
     (2)  ทะเบียนยานพาหนะ
     (3)  บัตรประจำตัวและหนังสือเดินทางของผู้ควบคุมยานพาหนะ
     (4)  หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้ควบคุมยานพาหนะมิใช่เจ้าของ
     (5)  
คำร้องขอนำรถเข้ามาเพื่อการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว
     (6)  หลักฐานการซื้อขาย เช่น Proforma Invoice, Invoice
     (7)  
สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
     (8)  
สัญญาประกันการส่งกลับ
     (9)  เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการนำเข้าชั่วคราวยานพาหนะส่วนบุคคล

     (1) ผู้นำเข้าหรือตัวแทนยื่นใบขนสินค้าพร้อมเอกสารประกอบต่อฝ่ายเอกสิทธิ์และส่งเสริมการลงทุน ส่วนการนำเข้า ของสำนักงานหรือด่านศุลกากรที่นำเข้า กรณีมีสิ่งของอื่นหรือผู้โดยสารและสิ่งของติดตัวผู้โดยสารเข้ามาพร้อมกับยานพาหนะ ผู้นำเข้าหรือตัวแทนต้องแจ้งกรมศุลกากรด้วย

     (2) กรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้าและเอกสารประกอบ หากเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะออกเลขที่ใบขนสินค้า และกำหนดวงเงินค้ำประกันสำหรับการนำเข้านั้น ๆ

     (3) ผู้นำเข้าหรือตัวแทนนำหลักประกัน (เงินสดหรือ ธนาคารค้ำประกัน) ไปชำระที่ฝ่ายบัญชีและอากร

     (4) ผู้นำเข้าหรือตัวแทนนำหลักฐานการวางประกันมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร

     (5) กรมศุลกากรจะตรวจยานพานะและสิ่งของติดตัวผู้โดยสาร เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว จะมอบสำเนาใบขนสินค้าพิเศษ ให้ผู้นำเข้าไว้ 1 ฉบับ เพื่อใช้กำกับยานพาหนะและแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเมื่อนำยานพาหนะออกไปนอกประเทศไทย

1.3 ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการส่งออกยานพาหนะส่วนบุคคล

     (1) ผู้ส่งออกยื่นใบขนสินค้าพิเศษที่กรมศุลกากรออกให้ขณะนำเข้าและสำเนา 1 ฉบับ พร้อมกับแบบธุรกิจต่างประเทศ (ธ.ต.1) 1 ฉบับ แก เจ้าหน้าที่ศุลกากร

     (2) กรมศุลกากรจะตรวจยานพาหนะและสิ่งของติดตัวผู้โดยสาร เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะถอนประกันทัณฑ์บนที่ผู้นำเข้าทำไว้กับกรมศุลกากรขณะนำเข้า

1.4 ข้อควรทราบในการนำเข้าชั่วคราวยานพาหนะส่วนบุคคล

     (1) หากผู้นำเข้าไม่นำรถกลับออกไปในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันทัณฑ์บน กรมศุลกากรจะบังคับสัญญาทัณฑ์บนเต็มจำนวนที่กำหนดไว้โดยไม่มีการลดหย่อนทั้งสิ้น

     (2) กรณีผู้นำเข้าต้องการขอขยายเวลาการนำรถออกนอกประเทศไทยตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันทัณฑ์บน ก็สามารถขอขยายเวลากับกรมศุลกากรได้อีกแต่ไม่เกิน 6 เดือน เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็น เช่น เครื่องยนต์เสีย หรือรถยนต์ถูกชนต้องเสียเวลาในการซ่อม ก็อาจขยายเวลาออกไปให้เกินกว่า 6 เดือนได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 8 เดือน นับแต่วันนำเข้า

     (3) การประกันและการค้ำประกัน
              ผู้นำเข้าสามารถวางประกันด้วยเงินสด หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคาร แต่สำหรับรถจักรยานยนต์ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนำเข้าทางสำนักงานศุลกากรนำเข้าท่าเรือกรุงเทพ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ ให้ค้ำประกันตนเองได้
              ในกรณีที่ผู้นำเข้าไม่สามารถจะวางประกันด้วยเงินสด หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารได้จริงๆ กรมศุลกากรก็อาจพิจารณาอนุมัติให้ผู้นำเข้าค้ำประกันตนเองได้
              การกำหนดเงินประกันและเงินค้ำประกัน กรมศุลกากรจะกำหนดโดยถือตามราคาบวกค่าภาษีอากรทุกประเภทของรถที่นำเข้าเป็นยอดเงินประกัน

     (4) การบังคับตามสัญญาประกัน
              เมื่อครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน หรือผู้นำของเข้าได้แสดงความจำนงก่อนครบกำหนดดังกล่าวว่าไม่ประสงค์จะนำรถกลับออกไป กรมศุลกากรจะบังคับสัญญาประกันเต็มตามจำนวนที่กำหนดไว้โดยไม่มีการลดหย่อนใดๆ ทั้งสิ้น
              ในกรณีที่มีผู้นำรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์เข้ามาในประเทศทางเขตแดนทางบกเป็นการชั่วคราวและจะนำกลับออกไป แต่นำกลับออกไปไม่ทันภายในเวลาที่กำหนดตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน โดยไม่มีเจตนาฝ่าฝืนการปฏิบัติตามสัญญาประกันนั้น ผู้นำเข้าจะต้องชำระค่าปรับวันละ 100 บาท นับจากวันที่ครบกำหนดในสัญญาประกัน แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
              ในกรณีที่ผู้นำเรือเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และจะนำกลับออกไป แต่นำกลับออกไปไม่ทันภายในเวลาที่กำหนดตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน โดยไม่มีเจตนาฝ่าฝืนการปฏิบัติตามสัญญาประกันนั้น ผู้นำเข้าจะต้องชำระค่าปรับวันละ 500 บาท นับจากวันที่ครบกำหนดในสัญญาประกัน แต่ไม่เกิน 5,000 บาท

     (5) คำว่า “เรือสำราญและกีฬา” หมายถึง เรือที่ใช้สำหรับหาความสำราญ หรือเรือที่ใช้เพื่อการเล่นกีฬาโดยเฉพาะ และไม่ได้ใช้เพื่อการค้า การทหาร หรือการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร ์เรือสำราญและกีฬาหรือเรือประมงที่เข้ามาจากต่างประเทศนั้น นายเรือจะต้องมารายงานเรือเข้าเช่นเดียวกับเรือทั้งหลายที่มาจากต่างประเทศ ส่วนเรือสำราญและกีฬาหรือเรือประมงที่เดินทางไปต่างประเทศ จะต้องยื่นใบสำแดงรายงานเรือออก และขอรับใบปล่อยเรือขาออกจากกรมศุลกากรด้วย

1.5 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

      ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีความประสงค์จะขอทราบรายละเอียดพิธีการนำเข้ายานพาหนะส่วนบุคคลชั่วคราว สามารถติดต่องานพิธีการ ฝ่ายเอกสิทธิและส่งเสริมการลงทุน ส่วนพิธีการนำเข้า สำนักงานศุลกากรนำเข้าท่าเรือกรุงเทพ หรือ ฝ่ายเอกสิทธิและส่งเสริมการลงทุน ส่วนพิธีการนำเข้า สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ หรือสำนักงาน/ด่านศุลกากรที่นำเข้าทุกแห่งในวันและเวลาราชการ

2. การนำเข้ายานพาหนะส่วนบุคคลแบบถาวร

         การนำเข้ารถยนต์ส่วนบุคคลหากในลักษณะนี้ผู้นำเข้าจะต้องชำระค่าภาษีอากรตามปกติ หากเป็นรถยนต์ใหม่ก็ให้ปฏิบัติพิธีการนำเข้าเช่นเดียวกับการนำเข้าสินค้าอื่น ๆ แต่หากเป็นรถยนต์นั่งเก่าใช้แล้วจะถือเป็นสินค้าควบคุมการนำเข้ามาในประเทศไทย ในหลักการไม่อนุญาตให้นำเข้า เว้นแต่เป็นการนำเข้าชั่วคราวหรือการนำเข้าเฉพาะตัวที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้เท่านั้น

2.1 หลักเกณฑ์การนำเข้ารถยนต์นั่งเก่าใช้แล้วแบบถาวร

     (1) นำเข้ามาใช้ได้เองเพียงคนละ 1 คัน

     (2) กรณีเป็นชาวต่างประเทศจะต้องเป็นผู้ที่จะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีหนังสืออนุญาตการเข้าเมืองจากกองตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และใบอนุญาตทำงานของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมาแสดงในการนำเข้าด้วย

     (3) กรณีชาวไทยมีคู่สมรสเป็นชาวต่างประเทศ จะต้องมีหลักฐานแสดงว่าเป็นคู่สมรสและนำรถยนต์เข้ามาเพื่อมีภูมิลำเนาในประเทศไทย รวมทั้งผู้นำเข้าต้องถือกรรมสิทธิ์หรือครอบครองรถยนต์คันนั้นระหว่างอยู่ในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์จนถึงวันที่เดินทางเข้ามาอยู่ในประเทศไทย

     (4) กรณีเป็นชาวไทย ต้องเป็นชาวไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี 6 เดือน แล้วเดินทางกลับมามีภูมิลำเนาในประเทศไทย และถือกรรมสิทธิ์ครอบครองรถยนต์คันนั้นอยู่ในระหว่างอยู่ต่างประเทศไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือนและมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

2.2 เอกสารที่ควรจัดเตรียมการนำเข้ารถยนต์แบบถาวร

     (1) เอกสารทั่วไป
              ใบขนสินค้าขาเข้า ประกอบด้วยต้นฉบับและสำเนา 1 ฉบับ
              ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading or Air Waybill)
              เอกสารการซื้อขายรถยนต์ (ถ้ามี)
              ใบสั่งปล่อยสินค้า (กศก.100/1)
              แบบธุรกิจต่างประเทศ (Foreign Transaction Form) กรณีสินค้านำเข้ามีราคา CIFเกิน 500,000 บาท
              ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice)
              เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือมอบอำนาจ

     (2) เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นรถยนต์เก่าใช้แล้ว
              ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน
              หนังสือเดินทาง กรณีย้ายภูมิลำเนา
              ทะเบียนรถยนต์ที่จดทะเบียนการใช้งานที่ต่างประเทศมาแล้ว
              ใบอนุญาตการนำเข้าจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์


2.3 ขั้นตอนปฏิบัติพิธีการ

     (1) ผู้นำเข้าหรือตัวแทนยื่นใบขนสินค้าพร้อมเอกสารประกอบต่อฝ่ายการนำเข้าที่ 4 ส่วนการนำเข้า สำนักงานศุลกากรนำเข้าท่าเรือกรุงเทพ หรือสำนักงาน/ด่านศุลกากรที่นำเข้า

     (2) กรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้าและเอกสารประกอบ หากเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะออกเลขที่ใบขนสินค้า และประเมินค่าภาษีอากรที่ผู้นำเข้าจะต้องชำระ

     (3) ผู้นำเข้าหรือตัวแทนไปชำระเงินค่าภาษีอากรที่ฝ่ายบัญชีและอากร

     (4) ผู้นำเข้าหรือตัวแทนนำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ส่วนตรวจสินค้าเพื่อรับของออกจากอารักขาศุลกากร


2.4  หลักเกณฑ์การประเมินอากร

     
(1)   กรมศุลกากรกำหนดเกณฑ์การประเมินราคาโดยใช้ราคา  CIF    ( ราคา + ค่าประกันภัย+ค่าขนส่ง ) เป็นฐานการประเมินอากรนำเข้า
     
(2)   ราคารวมค่าภาษี เป็นราคาที่รวมการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิต ( ถ้ามี ) เข้าไว้  ณ. วันที่ชำระค่าภาษีรถยนต์
     
(3)   กรณีที่เป็นรถยนต์เก่าใช้แล้ว จะกำหนดส่วนลดตามระยะเวลาที่จดทะเบียนให้     ดังนี้

อัตราส่วนลดราคารถยนต์นั่งใช้แล้ว

1. จดทะเบียนใช้แล้ว

ไม่เกิน

-

2 เดือน

-

-

-

หักส่วนลด   2.50%

  2. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

-

2 เดือน

แต่ไม่เกิน

-

4 เดือน

หักส่วนลด   5.00%

  3. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

-

4 เดือน

แต่ไม่เกิน

-

6 เดือน

หักส่วนลด   7.50%

  4. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

-

6 เดือน

แต่ไม่เกิน

-

8 เดือน

หักส่วนลด 10.00 %

  5. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

-

8 เดือน

แต่ไม่เกิน

-

10 เดือน

หักส่วนลด 12.50 %

  6. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

-

10 เดือน

แต่ไม่เกิน

1 ปี

-

หักส่วนลด 15.00 %

  7. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

1 ปี

-

แต่ไม่เกิน

1 ปี

2 เดือน

หักส่วนลด 16.67 %

  8. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

1 ปี

2 เดือน

แต่ไม่เกิน

1 ปี

4 เดือน

หักส่วนลด 18.33 %

  9. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

1 ปี

4 เดือน

แต่ไม่เกิน

1 ปี

6 เดือน

หักส่วนลด 20.00 %

10. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

1 ปี

6 เดือน

แต่ไม่เกิน

1 ปี

8 เดือน

หักส่วนลด 21.67 %

11. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

1 ปี

8 เดือน

แต่ไม่เกิน

1 ปี

10 เดือน

หักส่วนลด 23.33 %

12. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

1 ปี

10 เดือน

แต่ไม่เกิน

2 ปี

-

หักส่วนลด 25.00 %

13. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

2 ปี

-

แต่ไม่เกิน

2 ปี

2 เดือน

หักส่วนลด 26.67 %

14. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

2 ปี

2 เดือน

แต่ไม่เกิน

2 ปี

4 เดือน

หักส่วนลด 28.33 %

15. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

2 ปี

4 เดือน

แต่ไม่เกิน

2 ปี

6 เดือน

หักส่วนลด 30.00 %

16. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

2 ปี

6 เดือน

แต่ไม่เกิน

2 ปี

8 เดือน

หักส่วนลด 31.67 %

17. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

2 ปี

8 เดือน

แต่ไม่เกิน

2 ปี

10 เดือน

หักส่วนลด 33.33 %

18. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

2 ปี

10 เดือน

แต่ไม่เกิน

3 ปี

-

หักส่วนลด 35.00 %

19. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

3 ปี

-

แต่ไม่เกิน

3 ปี

2 เดือน

หักส่วนลด 36.67 %

20. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

3 ปี

2 เดือน

แต่ไม่เกิน

3 ปี

4 เดือน

หักส่วนลด 38.33 %

21. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

3 ปี

4 เดือน

แต่ไม่เกิน

3 ปี

6 เดือน

หักส่วนลด 40.00 %

22. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

3 ปี

6 เดือน

แต่ไม่เกิน

3 ปี

8 เดือน

หักส่วนลด 41.67 %

23. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

3 ปี

8 เดือน

แต่ไม่เกิน

3 ปี

10 เดือน

หักส่วนลด 43.33 %

24. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

3 ปี

10 เดือน

แต่ไม่เกิน

4 ปี

-

หักส่วนลด 45.00 %

25. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

4 ปี

-

แต่ไม่เกิน

4 ปี

2 เดือน

หักส่วนลด 46.67 %

26. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

4 ปี

2 เดือน

แต่ไม่เกิน

4 ปี

4 เดือน

หักส่วนลด 48.33 %

27. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

4 ปี

4 เดือน

แต่ไม่เกิน

4 ปี

6 เดือน

หักส่วนลด 50.00 %

28. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

4 ปี

6 เดือน

แต่ไม่เกิน

4 ปี

8 เดือน

หักส่วนลด 51.67 %

29. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

4 ปี

8 เดือน

แต่ไม่เกิน

4 ปี

10 เดือน

หักส่วนลด 53.33 %

30. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

4 ปี

10 เดือน

แต่ไม่เกิน

5 ปี

-

หักส่วนลด 55.00 %

31. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

5 ปี

-

แต่ไม่เกิน

5 ปี

2 เดือน

หักส่วนลด 55.83 %

32. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

5 ปี

2 เดือน

แต่ไม่เกิน

5 ปี

4 เดือน

หักส่วนลด 56.67 %

33. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

5 ปี

4 เดือน

แต่ไม่เกิน

5 ปี

6 เดือน

หักส่วนลด 57.50 %

34. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

5 ปี

6 เดือน

แต่ไม่เกิน

5 ปี

8 เดือน

หักส่วนลด 58.33 %

35. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

5 ปี

8 เดือน

แต่ไม่เกิน

5 ปี

10 เดือน

หักส่วนลด 59.17 %

36. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

5 ปี

10 เดือน

แต่ไม่เกิน

6 ปี

-

หักส่วนลด 60.00 %

37. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

6 ปี

-

แต่ไม่เกิน

6 ปี

2 เดือน

หักส่วนลด 60.50 %

38. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

6 ปี

2 เดือน

แต่ไม่เกิน

6 ปี

4 เดือน

หักส่วนลด 61.00 %

39. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

6 ปี

4 เดือน

แต่ไม่เกิน

6 ปี

6 เดือน

หักส่วนลด 61.50 %

40. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

6 ปี

6 เดือน

แต่ไม่เกิน

6 ปี

8 เดือน

หักส่วนลด 62.00 %

41. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

6 ปี

8 เดือน

แต่ไม่เกิน

6 ปี

10 เดือน

หักส่วนลด 62.50 %

42. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

6 ปี

10 เดือน

แต่ไม่เกิน

7 ปี

-

หักส่วนลด 63.00 %

43. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

7 ปี

-

แต่ไม่เกิน

7 ปี

2 เดือน

หักส่วนลด 63.50 %

44. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

7 ปี

2 เดือน

แต่ไม่เกิน

7 ปี

4 เดือน

หักส่วนลด 64.00 %

45. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

7 ปี

4 เดือน

แต่ไม่เกิน

7 ปี

6 เดือน

หักส่วนลด 64.50 %

46. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

7 ปี

6 เดือน

แต่ไม่เกิน

7 ปี

8 เดือน

หักส่วนลด 65.00 %

47. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

7 ปี

8 เดือน

แต่ไม่เกิน

7 ปี

10 เดือน

หักส่วนลด 65.50 %

48. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

7 ปี

10 เดือน

แต่ไม่เกิน

8 ปี

-

หักส่วนลด 66.00 %

49. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

8 ปี

-

แต่ไม่เกิน

8 ปี

2 เดือน

หักส่วนลด 66.33 %

50. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

8 ปี

2 เดือน

แต่ไม่เกิน

8 ปี

4 เดือน

หักส่วนลด 66.67 %

51. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

8 ปี

4 เดือน

แต่ไม่เกิน

8 ปี

6 เดือน

หักส่วนลด 67.00 %

52. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

8 ปี

6 เดือน

แต่ไม่เกิน

8 ปี

8 เดือน

หักส่วนลด 67.33 %

53. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

8 ปี

8 เดือน

แต่ไม่เกิน

8 ปี

10 เดือน

หักส่วนลด 67.67 %

54. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

8 ปี

10 เดือน

แต่ไม่เกิน

9 ปี

-

หักส่วนลด 68.00 %

55. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

9 ปี

-

แต่ไม่เกิน

9 ปี

2 เดือน

หักส่วนลด 68.33 %

56. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

9 ปี

2 เดือน

แต่ไม่เกิน

9 ปี

4 เดือน

หักส่วนลด 68.67 %

57. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

9 ปี

4 เดือน

แต่ไม่เกิน

9 ปี

6 เดือน

หักส่วนลด 69.00 %

58. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

9 ปี

6 เดือน

แต่ไม่เกิน

9 ปี

8 เดือน

หักส่วนลด 69.33 %

59. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

9 ปี

8 เดือน

แต่ไม่เกิน

9 ปี

10 เดือน

หักส่วนลด 69.67 %

60. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

9 ปี

10 เดือน

แต่ไม่เกิน

10 ปี

-

หักส่วนลด 70.00 %

61. จดทะเบียนใช้แล้ว

เกินกว่า

10 ปี

-

-

-

-

ประเมินราคาตามสภาพรถ

     (4)  หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าภาษีอากร   เป็นไปตามที่กรมศุลกากรประกาศกำหนดไว้ชัดเจน

2.5 ตารางแสดงอัตราภาษีอากร

ประเภทรถยนต์
ขนาดปริมาตรช่วงชักภายใน
กระบอกสูบ
อากร
(%)
สรรพสามิต
(%)
(ตัวคูณ)
ภาษีเพื่อ
มหาดไทย*
(%)
VAT
(%)
อัตราอากร
รวม (%)
ของ CIF
  1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล   -  ไม่เกิน 2400 ซีซี


  -  เกิน 2400 ซีซี แต่ไม่เกิน 3000 ซีซี
  และมีกำลังไม่เกิน 220 แรงม้า


  -  ไม่เกิน 3000 ซีซี หรือมีกำลังเกิน
  220 แรงม้า
80


80


80
35
(0.5691057)

42
(0.7468124)


48
(1.0169492)
10


10


10
7


7


7
213.171


250.82


308.051
  2. รถยนต์นั่งตรวจการณ์
  (OFF ROAD)
  ตามประกาศกระทรวง-
  การคลัง
  -  ไม่เกิน 2400 ซีซี


  -  เกิน 2400 ซีซี แต่ไม่เกิน 3000 ซีซี
  และมีกำลังไม่เกิน 220 แรงม้า
80


80
29
(0.4258443)

29
(0.4258443)
10


10
7


7
182.819


182.819
                        *  ภาษีเพื่อมหาดไทยจะคิดเป็น 10 % ของภาษีสรรพสามิต
     วิธีคิดอัตราอากรรวมของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดปริมาตรช่วงชักภายในกระบอกสูบ ไม่เกิน 2400 ซีซี
 
 • ถ้าราคา CIF ของรถยนต์นั่ง
 • = 100
   
 • อากรขาเข้า
 • = 80%
   
 • ภาษีสรรพสามิต
 • = 35%
   
 • ภาษีเพื่อมหาดไทย
 • = 10%
   
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • = 7%

      
  วิธีคำนวณ
        1. อากรขาเข้า =  (ราคา CIF x อัตราอากรขาเข้า)
  =  (100 x 0.8)
  =  80
        2. ภาษีสรรพสามิต =  (ราคา CIF + อากรขาเข้า) x อัตราภาษีสรรพสามิต/ 1-(1.1 x อัตราภาษีสรรพสามิต)
  =  (100 + 80) x 0.35/ 1-(1.1 x 0.35)
  =  180 x 0.5691057
  =  102.439
        3. ภาษีเพื่อมหาดไทย =  ภาษีสรรพสามิต x อัตราภาษีเพื่อมหาดไทย
  =  102.439 x 0.1
  =  10.2439
        4. ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม =  ราคา CIF + อากรขาเข้า + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย
  =  100 + 80 + 102.439 + 10.2439
  =  292.6829
        5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม =  ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม x อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
  =  292.6829 x 0.07
  =  20.4878
  รวมอัตราอากรทั้งหมด = 1 + 2 + 3 + 5 = 213.171

   
  2.6 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

      
   ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีความประสงค์จะขอทราบรายละเอียดพิธีการนำเข้ายานพาหนะส่วนบุคคลแบบถาวร สามารถติดต่อฝ่ายการนำเข้า ส่วนการนำเข้า สำนักงานศุลกากรนำเข้าท่าเรือกรุงเทพ หรือฝ่ายเอกสิทธิและส่งเสริมการลงทุน ส่วนการนำเข้า สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ หรือสำนักงาน/ด่านศุลกากรที่นำเข้าทุกแห่งในวันและเวลาราชการ


  Copyright © 2010 All Rights Reserved.